Hiệu trưởng: - Nguyễn Thị Thiệp. Sinh ngày 09/9/1964.

                      - Quê quán: Nam Bình Kiến Xương- Thái Bình

                     - Trình độ chuyên môn: Đại học.

                     - Trình độ chính trị: Trung cấp.

                     - Năm vào nghành: 1980.

                     - Năm bổ bổ nhiệm: 2008